MEDEGEFINANCIERD DOOR DE EUROPESE UNIE

DE EUROPESE UNIE STEUNT CAMPAGNES VOOR DE PROMOTIE VAN HOOGWAARDIGE LANDBOUWPRODUCTEN

HEALTHGRAIN

Granen en gezondheid, dat is waar het om draait bij HEALTHGRAIN. Het begon als een 5-jarig internationaal onderzoeksproject en is daarna voortgezet in het samenwerkingsverband HEALTHGRAIN Forum. Dit forum heeft tot doel de kennis over gezondheidseffecten van volkorenproducten te verbeteren, het aanbod te verhogen en de consumptie te bevorderen.

Europese samenwerking

HEALTHGRAIN is een acroniem van ‘Exploiting Bioactivity of European Cereal Grains for Improved Nutrition and Health Benefits’. Het internationale project werd deels door de Europese Unie gefinancierd en liep van 2005 tot 2010. In totaal namen 44 organisaties uit 15 Europese landen deel. Voor België was dat de Katholieke Universiteit Leuven, met als moduleleider professor Jan Delcour. Het project omvatte diverse onderzoeken, onder andere naar gezondheidseffecten, consumentenperceptie en procesoptimalisatie van volkorengraan en volkorenproducten. Dit project versterkte de bewijskracht voor de gezondheidsbevorderende eigenschappen van (volkoren)granen. Bovendien ontstond een gedegen netwerk van onderzoeksinstituten, bedrijven en voorlichtingsinstanties in heel Europa die zich bezighouden met granen en gezondheid. 

Resultaten HEALTHGRAIN-project

Een overzicht met de belangrijkste resultaten van het HEALTHGRAIN-project staat in een folder van de organisatie. Een samenvatting:

  • Plantveredeling kan de gezondheidsbevorderende eigenschappen van tarwe verbeteren.
  • Het consortium heeft een Europese definitie van volkoren vastgelegd. De Nederlandse vertaling daarvan is te vinden onder Volkoren(link volkoren/definitie).
  • Innovatieve technieken maken bioactieve componenten van graankorrels beter beschikbaar, waardoor graanproducten een hogere voedingswaarde krijgen.
  • Er kunnen gezondere en verbeterde glutenvrije producten worden ontwikkeld.
  • Er zijn nieuwe technologieën ontwikkeld die het gebruik van  haver in glutenvrije producten kunnen stimuleren.
  • Er is bewijs gevonden dat de tarwefractie aleurone de gezondheid bevordert. Onderzoek heeft aangetoond dat het bestanddeel het homocysteïne- en LDL-cholesterolgehalte kan verlagen.
  • Onderzoek laat zien dat volkorenrogge- en volkorengerstproducten een positief effect hebben op de bloedglucosewaarde en de eetlustregulatie.

Een overzicht van het hele project is te lezen in het HEALTHGRAIN-boek ‘Enhancing Health Benefits of Cereal Foods – Results, Perspectives, Challenges’. Dat is gepubliceerd naar aanleiding van de afsluitende conferentie in 2010 in Zweden. 

HEALTHGRAIN Forum

Hoewel het door de EU gefinancierde HEALTHGRAIN-project is afgelopen, wordt het netwerk voortgezet in de vorm van het HEALTHGRAIN Forum. Daarbij zijn 21 universiteiten, 12 onderzoeksinstituten en 25 bedrijven en aan de industrie gelinkte organisaties, zoals het Productschap Akkerbouw, aangesloten. Deze 58 deelnemende partijen zijn afkomstig uit 17 Europese landen, de Verenigde Staten en Australië. Het HEALTHGRAIN Forum werkt onder andere aan internationale communicatie over granen en gezondheid en tracht onderzoeksactiviteiten in de verschillende landen zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen.