MEDEGEFINANCIERD DOOR DE EUROPESE UNIE

DE EUROPESE UNIE STEUNT CAMPAGNES VOOR DE PROMOTIE VAN HOOGWAARDIGE LANDBOUWPRODUCTEN

HomeRegelgevingConvenant bakkerszout

Convenant bakkerszout

In het voorjaar van 2009 werd met federaal minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx  overeengekomen keukenzout door gejodeerd zout te vervangen. Sindsdien wordt in brood gejodeerd zout met een matig jodiumgehalte (15 tot 20 mg/kg) gebruikt. Door te kiezen voor slechts een matig jodiumgehalte en zich te beperken tot brood en geen andere voedingsmiddelen wou men te hoge dosissen jodium vermijden. Hoge dosissen kunnen de werking van de schildklier immers negatief beïnvloeden. Met deze aanpassing helpt de bakkerijsector het jodiumtekort van de Belgische bevolking op te lossen. Er werd een convenant opgericht als bevestiging van het engagement van de Belgische bakkerijsector. De partners in dit convenant verbinden zich ertoe om ieder op zijn eigen terrein en vanaf het moment waarop het convenant wordt ondertekend, alles in het werk te stellen en de nodige stappen te nemen om het gebruik van met 15-20 ppm (overeenkomstig de aanbevelingen) jodiumverrijkt zout aan te moedigen bij hun Belgische leden, voor wat hun activiteiten op het Belgisch grondgebied betreft. De ondergetekenden zullen in de mate van het mogelijke toezien op de toepassing van het convenant en daarover rapporteren.

Jodering

De meest eenvoudige oplossing om het jodiumtekort bij de Belgische bevolking weg te werken is keukenzout in voedsel vervangen door jodiumverrijkt zout. Een techniek die in 1998 door de Hoge Gezondheidsraad voor België werd aanbevolen en werd overgenomen in de doelstellingen van het Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan voor België (2005). Een techniek overigens die al in verschillende landen met succes werd toegepast. Het speciale zout wordt bakkers- of broodzout genoemd. Jodium toevoegen aan bakkersproducten was de meest eenvoudige oplossing voor het probleem omdat brood en broodproducten essentieel zijn in het voedingspatroon, brood steeds zout bevat, men het verschil niet proeft met het gewone keukenzout en er geen prijsverschil is.

Kanttekening

Belangrijke kanttekening bij dit convenant is dat het gebruik van gejodeerd zout niet mag leiden tot méér gebruik van zout. Jodiumverrijkt zout is geen gezonder zout, maar zout met een toegevoegde waarde. Bakkers moeten zich dan ook houden aan de wet op het zoutgebruik, die de Belgische overheid in 1985 uitvaardigde. Die stelt dat brood niet meer dan 2% zout op de droge stof mag bevatten of 1,7% op de bloem of 1,2-1,3 g NaCl/100 g brood. Deze kanttekening indachtig zullen de partners in dit convenant hun leden steeds correct en volledig informeren over het gebruik van jodiumverrijkt zout. Meer informatie vindt u hier.

Trefwoorden
Regelgeving
Convenant bakkerszout