MEDEGEFINANCIERD DOOR DE EUROPESE UNIE

DE EUROPESE UNIE STEUNT CAMPAGNES VOOR DE PROMOTIE VAN HOOGWAARDIGE LANDBOUWPRODUCTEN

Volkoren

Over volkoren in relatie tot gezondheid valt veel te vertellen, de laatste wetenschappelijke inzichten op dit gebied zijn in dit hoofdstuk te lezen. Het vijfjarige internationale onderzoeksproject HEALTHGRAIN heeft onder andere geleid tot verschillende resultaten.