MEDEGEFINANCIERD DOOR DE EUROPESE UNIE

DE EUROPESE UNIE STEUNT CAMPAGNES VOOR DE PROMOTIE VAN HOOGWAARDIGE LANDBOUWPRODUCTEN

HomePublicaties en handige websites

Publicaties en handige websites

1. Volksgezondheid en gezin, economische zaken. Koninklijk besluit betreffende brood en andere bakkerijprodukten van 2 september 1985.

2. Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de Verstrekking van voedselinformatie aan consumenten.

3. NUBEL. Belgische voedingsmiddelentabel. Zesde uitgave. Nubel vzw; 2017.

4. Hoge Gezondheidsraad. Maten en gewichten. Handleiding voor gestandaardiseerde kwantificering van voedingsmiddelen in België. Januari 2005.

5. Hoge Gezondheidsraad. Voedingsaanbevelingen voor de Belgische volwassen bevolking met een focus op voedingsmiddelen.. Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Juni 2019.

6. De Belgische Nationale Voedselconsumptiepeiling 2014-2015: resultaten. VIGEZ. De Voedingsdriehoek om dagelijks gezond te eten .

7. Vlaams Instituut Gezond Leven. Brood, volkoren graanproducten en aardappelen.

8. Vlaams Instituut Gezond Leven. Koolhydraten en voedingsvezels.  

9. NICE. Jodium: moeten we ons zorgen maken?

10. BASO. De consensus van de BASO 2020. Een praktische gids voor de evaluatie en behandeling van overgewicht en obesitas.

11. Commissie Voeding van Diabetes Liga. Voedingsprotocol bij diabetes, 2019.

12. Health Grain Forum. – Healthy cereal foods for consumers.

13. NICE. Brood als basisvoedingsmiddel.

14. NICE Voedingsvezel. De feiten op een rij.

15. FAVV. De ongezouten waarheid. 

16. FEVIA. Het nutritioneel beleid van de Belgische voedingsindustrie, 2015.

17. Vlaams Instituut Gezond Leven. Wat eet je het best op je boterham.

18. Verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen.

19. Sociale zaken. Volksgezondheid en leefmilieu. Koninklijk besluit betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen van13 september 1999.

20. Eur-lex. Verordening 1924/2006 van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen.

21. Vlaamse Coeliakie Vereniging. Wat is coeliakie?

22. Whole Grain Initiative. Definition of whole grain as food ingredient. Mei 2019

23. European Food Safety Authority (EFSA). Dietary Reference Values for nutrients – summary report. September 2019.

24. Food in Action – Voeding & Diëtetiek, info voor voedingsprofessionals.

Publicaties en handige websites