MEDEGEFINANCIERD DOOR DE EUROPESE UNIE

DE EUROPESE UNIE STEUNT CAMPAGNES VOOR DE PROMOTIE VAN HOOGWAARDIGE LANDBOUWPRODUCTEN

Ziekten

Verschillende ziekten zoals diabetes, hart- en vaatziekten, fenylketonurie en nierziekten kunnen sterke invloed hebben op het voedingspatroon en dus ook op het eten van brood. 

Algemeen wordt aanbevolen een professional (bijvoorbeeld een arts) te raadplegen voor persoonlijk advies en begeleiding bij ziekte of overgewicht .