MEDEGEFINANCIERD DOOR DE EUROPESE UNIE

DE EUROPESE UNIE STEUNT CAMPAGNES VOOR DE PROMOTIE VAN HOOGWAARDIGE LANDBOUWPRODUCTEN

Voorverpakt brood

Uitgebreide etikettering is verplicht voor voorverpakt brood dat niet per se dezelfde dag nog verkocht wordt. Er zijn veel regels waaraan een etiket moet voldoen. Een aantal gegevens zijn verplicht:

  • productnaam
  • nettohoeveelheid
  • ingrediëntenlijst
  • allergenendeclaratie
  • voedingswaardedeclaratie (tenzij daarvan uitgezonderd in Bijlage V van de Verordening Productinformatie 1169/2011)
  • houdbaarheidsdatum of uiterste consumptiedatum
  • bijzondere bewaarvoorschriften en gebruiksvoorwaarden
  • (handels)naam en adres producent, verpakker of verkoper
  • als het product op een bepaalde manier moet worden bewaard (bijvoorbeeld in de koelkast) of een speciale gebruiksaanwijzing heeft, dan moet dat ook worden vermeld. 

Volgens de Belgische wet moet het etiket opgesteld zijn in de taal (talen) van de streek waar het product wordt verkocht. Ook dient de tekst op het etiket duidelijk leesbaar te zijn, met een lettergrootte van 1,2mm of meer.