MEDEGEFINANCIERD DOOR DE EUROPESE UNIE

DE EUROPESE UNIE STEUNT CAMPAGNES VOOR DE PROMOTIE VAN HOOGWAARDIGE LANDBOUWPRODUCTEN

HomeNieuwsOnoplosbare vezels geassocieerd met betere bloeddruk

Onoplosbare vezels geassocieerd met betere bloeddruk

Een nieuwe studie toont aan dat voedingsvezels, en dan vooral onoplosbare vezels, geassocieerd zijn met een lagere bloeddruk. Dat kan verklaren waarom vezels het risico op hart- en vaatziekten helpen verminderen.

We weten dat voedingsvezels waardevol zijn voor de gezondheid, maar ze hebben nog lang niet al hun geheimen prijsgegeven. Granen (en dus ook een aantal broodtypes) zijn een bron van onoplosbare vezels. Volkorenbrood is een veel betere bron van voedingsvezel dan wit brood. Fruit en groenten bevatten dan weer meer oplosbare vezels. Beide soorten vezels zijn belangrijk voor een evenwichtig dieet, maar ze hebben niet noodzakelijkerwijs dezelfde fysiologische effecten. Dat blijkt uit de resultaten van de studie INTERMAP (INTERnational study on MAcro/micronutrients and blood Pressure), die een nieuw licht kan de referentie gegeven worden: ik dacht dat INTERMAP een oude studie was werpt op de rol van vezels voor de gezondheid van hart en bloedvaten.

Het onafhankelijke effect van kalium
Aan deze studie, die plaatsvond in de Verenigde Staten, namen 2195 mannen en vrouwen deel tussen 40 en 59 jaar. De resultaten tonen aan dat een extra vezelinname uit de voeding van 6,8 g per 1000 kcal geassocieerd is met een verlaging van de systolische bloeddruk (‑1,69 mm Hg). Na correctie voor urinair kalium ligt de bloeddrukverlaging op -1,01 mm Hg. Er was geen significante correlatie zichtbaar tussen de inname van oplosbare vezels en de bloeddruk.

Deze studie is belangrijk omdat ze aantoont dat onoplosbare vezels een gunstig effect hebben op de bloeddruk. Het effect staat los van de kaliuminname uit fruit en groenten.

Bron: Aljuraibaan GS et al. British Journal of Nutrition / Volume 114 / Issue 09 / November 2015, pp 1480-1486.