MEDEGEFINANCIERD DOOR DE EUROPESE UNIE

DE EUROPESE UNIE STEUNT CAMPAGNES VOOR DE PROMOTIE VAN HOOGWAARDIGE LANDBOUWPRODUCTEN

HomeNieuwsGlutenvrije producten: duurder, en niet voedzamer!

Glutenvrije producten: duurder, en niet voedzamer!

Een uitgebreide analyse van de kosten en de voedingswaarde van producten met of zonder gluten laat zien dat het voor gezonde consumenten niet voordelig is om producten met gluten te vervangen door glutenvrije producten. Deze laatste zijn duurder, en ze zijn qua voedingssamenstelling niet gezonder dan hun tegenhangers met gluten.

Onderzoekers uit Wenen (Oostenrijk) en Nuthetal (Duitsland) vergeleken de prijs en de voedingswaarde van glutenvrije producten met die van soortgelijke producten die wel gluten bevatten. Ze analyseerden 63 glutenvrije levensmiddelen uit verschillende productcategorieën (meel/bakmixen, brood en bakkerijproducten, pasta en graanproducten, ontbijtgranen, koekjes en gebak, snacks en gemaksproducten). Deze producten werden vergeleken met 126 glutenbevattende producten afkomstig uit twaalf Oostenrijkse supermarkten.

Dubbel zo duur, maar niet beter
Uit de resultaten blijkt dat glutenvrije producten ten minste twee keer duurder zijn dan gewone producten. Dat was het geval voor 57% van de voedingsmiddelen in alle categorieën. Het verschil was het kleinst voor ontbijtgranen (gemiddeld 205% duurder), terwijl het verschil in prijs bij brood en bakkerijproducten 267% bedroeg. Wat de voedingssamenstelling betreft, waren er geen significante verschillen zichtbaar tussen producten met of zonder gluten. Ook wat betreft de koolhydraten, suikers, vetten, verzadigde vetzuren en vezels was er nauwelijks verschil merkbaar. De producten met gluten bevatten duidelijk meer eiwitten dan de glutenvrije producten, hoewel het verschil klein was.

Glutenvrije producten hebben zeker nut voor personen met een bewezen glutenintolerantie, besluiten de auteurs. Voor andere consumenten bieden ze geen extra voedingsvoordelen, terwijl ze wel aanzienlijk duurder zijn.

Bron: Missbach B et al. PeerJ. 2015 Oct 22;3:e1337.