MEDEGEFINANCIERD DOOR DE EUROPESE UNIE

DE EUROPESE UNIE STEUNT CAMPAGNES VOOR DE PROMOTIE VAN HOOGWAARDIGE LANDBOUWPRODUCTEN

Volkorenconsumptie omhoog, ziektekosten omlaag aldus wetenschappelijk onderzoek

HomeNieuwsVolkorenconsumptie omhoog, ziektekosten omlaag aldus wetenschappelijk onderzoek

Volkorenconsumptie omhoog, ziektekosten omlaag aldus wetenschappelijk onderzoek

Hoewel de wetenschap het erover eens is en ook het merendeel (90%) van de consumenten weet dat volkorenbrood gezond is, is de inname van volkorenbrood en ook de inname van vezels veel te laag. Een belangrijke oorzaak van (voorkombare!) ziektelast en sterfte, toerekenbaar aan het eetpatroon. De lage inname van volkorengranen staat zelfs op nummer één van voedingsgerelateerde oorzaken in België, zelfs boven de te lage inname van groente, fruit en noten.

De vergeten schatkist
We weten dus al lange tijd dat het eten van (meer) volkoren gunstig is voor de gezondheid. Onderzoek staat niet stil, er zijn aanwijzingen voor het belang van vezels in relatie tot hersenen en darmmicrobioom, en er blijft interesse in de gezondheidswaarde van desemfermentatie.

Onderzoekers uit Finland, Australië en de Verenigde Staten hebben zelfs geprobeerd aan te tonen wat het economische effect is, wanneer we voldoende volkorenproducten eten. Een lagere ziektelast betekent immers ook een verlaging van de kosten voor gezondheidszorg. Om een indruk te geven:

Om een indruk te geven:

  • Onderzoekers in de Verenigde Staten ontdekten dat wanneer de volkoreninname werd verhoogd tot de aanbevolen niveaus, de geschatte directe medische kostenbesparing door een verminderd risico op hart- en vaatziekten jaarlijks ongeveer 21.9 miljard USD zou kunnen bedragen.
  • In Australië zijn besparingen op de gezondheidszorg die verband houden met een verminderd risico op hart- en vaatziekten en diabetes type 2 geschat op resp. 717.4 miljoen AUD en 750.7 miljoen AUD. Alleen door de volkoren graanconsumptie te verhogen naar de aanbevolen niveaus. Gekeken naar kanker en specifiek darmkanker gaat het om een potentiële kostenbesparing van 405.1 miljoen AUD door minder gevallen van kanker en 37.2 miljoen AUD door minder gevallen van specifiek darmkanker.
  • Een recente Finse studie geeft aan dat een verhoogde consumptie van volkorenproducten de incidentie van diabetes type 2 en de kosten die gepaard gaan met de behandeling ervan aanzienlijk kunnen verminderen. De potentiële kosten die gespaard worden door volkorengranen op te nemen in de dagelijkse voeding lopen van 300 miljoen tot bijna een miljard Euro.

Hoewel er geen Belgische studie beschikbaar is, kan men wel aannemen dat verhogen van de volkoren consumptie zorgt voor een verlaging van ziektekosten (voordeel voor maatschappij) en verbetering van de kwaliteit van leven (individueel), wetende dat de inname van volkoren bewezen gunstig is voor de gezondheid, de inname van volkoren in België te laag is vergeleken met de richtlijnen en de lage inname van volkorengranen op nummer één staat van voedingsgerelateerde oorzaken van ziektelast en sterfte.

Aandacht verhogen
We hoeven niet méér te gaan eten, het gaat dus om een overstap van geraffineerde graanproducten naar volkoren graanproducten. Slechts 125 gram volkoren per dag, wat overeenkomt met ongeveer 3 sneetjes volkorenbrood, is al gunstig voor de gezondheid. Daarnaast is volkorenbrood een betaalbaar basisvoedingsmiddel, wat onderdeel is van een gezond en duurzaam voedingspatroon.

Naast dat we op individueel niveau bewuster kunnen en moeten gaan kiezen voor volkorenproducten, is het van belang dat er ondersteuning komt vanuit diverse hoeken. De onderzoeksresultaten geven overtuigende argumenten voor overheden en beleidsmakers om serieuze en actieve pogingen te doen om de volkoreninname een boost te geven. Het levert niet alleen wat op voor de maatschappij (o.a. minder ziektekosten, minder uitval op de werkvloer), maar ook voor ons als individu (o.a. betere gezondheid en kwaliteit van leven).

Zo kunnen gezondheidsinstanties en voedingsprofessionals meer kennis en bewustwording creëren bij de consument en/of cliënt, en bakkers, retailers en horeca het assortiment aan volkorenbrood en andere volkorenproducten vergroten. Daarnaast is het taak aan de overheid en beleidsmakers om volkoren meer aandacht te geven, bijvoorbeeld in de discussie omtrent het algoritme van Nutri-Score.

Bronnen:
Hoge Gezondheidsraad. Voedingsaanbevelingen voor België - 2016. Brussel: HGR; 2016. Advies nr. 9285.

Murphy, M. M., & Schmier, J. K. (2020). Cardiovascular healthcare cost savings associated with increased whole grains consumption among adults in the united states. Nutrients12(8), 2323.

Abdullah, M. M., Hughes, J., & Grafenauer, S. (2021). Healthcare cost savings associated with increased whole grain consumption among Australian adults. Nutrients13(6), 1855.

Abdullah, M. M., Hughes, J., & Grafenauer, S. (2021). Whole grain intakes are associated with healthcare cost savings following reductions in risk of colorectal cancer and total cancer mortality in Australia: A cost-of-illness model. Nutrients13(9), 2982.

Martikainen J, Jalkanen K, Heiskanen J, Lavikainen P, Peltonen M, Laatikainen T, Lindström J. Type 2 Diabetes-Related Health Economic Impact Associated with Increased Whole Grains Consumption among Adults in Finland. Nutrients. 2021; 13(10):3583. https://doi.org/10.3390/nu13103583

GBD 2017 Diet Collaborators. (2019). Lancet, health effects of dietary risk in 195 countries, 1990-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study.

GfK, Kennis houding en gedrag onderzoek, mei 2023.

Delen via